Norsk Samferdselshistorisk Senter

Norsk Samferdselshistorisk Senter ligger i tilknytning til Hønefoss Jernbanestasjon. Et levende og dynamisk samferdselssenter, og en møteplass for miljøer og entusiaster med sans for historiske kjøretøy og tog.

Senteret ivaretar dessuten den spennende samferdselshistorikken i regionen. Tog, dampskip, buss, bil, fly og motorsykkel er noe av senterets virkeområde. I senterets samlinger er også den lokale industrihistorien varetatt gjennom et flott, restaurert Høka-lokomotiv bygget i Hønefoss i 1964. Norsk Samferdselshistorisk Senter er kort sagt regionens kollektive historiebank for samferdselshistorien hvor også banestrekningene Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa-linjen er godt dokumentert.