Gutta i Blå-røyken

Gutta i Blå-røyken ble stiftet høsten 2005. De var da seks personer som hadde skaffet seg moped. De holder til på Hønefoss i Ringerike kommune, og intensjonene med klubben er å ha det gøy med totaktere, helst av litt eldre årgang. De har sagt at aldersgrensen er 20 år eller eldre på totakteren. Gutta skal utover sommeren arrangere turer og treff hovedsakelig i Ringeriksområdet, men det kan nok tenkes at de tar en tur utaskjærs også.

Hjemmeside: https://www.facebook.com/groups/242218219158149/